GiHay

ĐẠI BÀNG ĐEN - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Đại bàng đen là một loài chim trong họ Accipitridae.


Đại bàng đen - Chim săn mồi
Đại bàng đen - Chim săn mồi

3973 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

Các loại chim săn mồi

Đại bàng hoàng đế Tây Ban Nha - Chim săn mồi
Circaetus cinereus - Chim săn mồi
Cắt nhỏ bụng hung - Chim săn mồi
Diều ăn ong - Chim săn mồi
Đại bàng đầu trắng - Chim săn mồi
Cú đại bàng Á Âu - Chim săn mồi
Cắt Saker - Chim săn mồi
Cắt cười - Chim săn mồi
Đại bàng đuôi nhọn - Chim săn mồi
Đại bàng cá châu Phi - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Đại bàng đen - Chim săn mồi