GiHay

ĐẠI BÀNG CÁ CHÂU PHI - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Đại bàng cá châu Phi (danh pháp khoa học: Haliaeetus vocifer) là một loài chim thuộc họ Ưng. Loài này sinh sống ở châu Phi cận Sahara nơi có các vùng nước lớn có nhiều cá cũng là nguồn thức ăn của chúng. Loài có bề ngoài giống đại bàng đầu trắng nhưng do khác môi trường sinh sống nên có những điểm khác nhau so với họ hàng của chúng ở Bắc Mỹ.


Đại bàng cá châu Phi - Chim săn mồi
Đại bàng cá châu Phi - Chim săn mồi

3634 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước(sửa)

Các loại chim săn mồi

Cắt lưng hung - Chim săn mồi
Cắt Ấn Độ - Chim săn mồi
Diều trắng - Chim săn mồi
Cathartes aura - Chim săn mồi
Cắt Trung Quốc - Chim săn mồi
Đại bàng Haast - Chim săn mồi
Diều Sulawesi - Chim săn mồi
Diều hâu - Chim săn mồi
Diều ăn rắn - Chim săn mồi
Cắt lớn - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Đại bàng cá châu Phi - Chim săn mồi