GiHay

ĐẠI BÀNG ĐUÔI TRẮNG - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Đại bàng đuôi trắng (tên khoa học Haliaeetus albicilla) là một loài chim săn mồi trong họ Accipitridae cũng bao gồm các loài chim ăn thịt khác như diều, ó. Nó được xem là loài gần gũi với đại bàng đầu trắng.


Đại bàng đuôi trắng - Chim săn mồi
Đại bàng đuôi trắng - Chim săn mồi

4288 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước(sửa)

Các loại chim săn mồi

Bubo blakistoni - Chim săn mồi
Đại bàng New Guinea - Chim săn mồi
Đại bàng ăn cá Madagascar - Chim săn mồi
Diều cá bé - Chim săn mồi
Đại bàng đen - Chim săn mồi
Đại bàng hoàng đế Tây Ban Nha - Chim săn mồi
Circaetus cinereus - Chim săn mồi
Cắt nhỏ bụng hung - Chim săn mồi
Diều ăn ong - Chim săn mồi
Đại bàng đầu trắng - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Đại bàng đuôi trắng - Chim săn mồi