GiHay

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA - LA QUÁN TRUNG

Tác phẩm văn học
Theo dõi

Thời Tam Quốc là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc với nhiều nhân vật trong lịch sử, nó cũng là thời đại tạo nguồn cảm hứng cho các loại hình văn học, nghệ thuật cũng như văn hóa đại chúng đương đại. Tác phẩm nổi bật nhất về thời Tam Quốc là tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Tiểu thuyết này là một thiên trường lich sử với hàng loạt nhân vật xoay quanh các trận chiến hào hùng, La Quán Trung đã dựa vào các ghi chép của sử sách mà chủ yếu là Tam Quốc chí của Trần Thọ và được Bùi Tùng Chi chú giải cộng thêm với sự thu thập từ các truyền thuyết, các dã sử, câu chuyện dân gian và hư cấu thêm theo nguyên tắc "bảy phần thực, ba phần hư". Rất nhiều nhân vật trong Tam Quốc diễn nghĩa đã được sử sách xác nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều nhân vật chưa thể kiểm chứng bằng chính sử. Sau đó, có hàng loạt tác phẩm văn hóa xuất hiện cùng nhiều nhân vật hư cấu trong thời kỳ này.


Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung
Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung
Ngũ hổ tướng (Tam Quốc diễn nghĩa) - Tam quốc diễn nghĩa
Ngũ hổ tướng (五虎將) là chức danh hư cấu để gọi 5 vị tướng của Thục Hán là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa. Trong sử sách không có bất kỳ ghi chép nào về việc Lưu Bị phong "ngũ hổ tướng". Theo chính sử, Quan Vũ, Mã Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung được Lưu Bị phong chức ngang hàng nhau (lần lượt là Tiền, Tả, Hữu, Hậu tướng ..xem thêm
Mã Nguyên Nghĩa - Tam quốc diễn nghĩa
Mã Nguyên Nghĩa (chữ Hán:馬元義; bính âm: Ma Yuanyi; ???- 184) là một nghĩa quân của cuộc khởi nghĩa Khăn vàng ở thời kỳ nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Mã Nguyên Nghĩa là thuộc cấp dưới quyền của Trương Giác. Thời kỳ đầu của cuộc khởi nghĩa, Mã Nguyên Nghĩa được giao nhiệm vụ mật đem vàng lụa vào kinh kết giao với hoạn quan Phong Tư, đi làm nội ứng hợp cho cuộc khởi nghĩa, sau ..xem thêm
Bàng Đức - Tam quốc diễn nghĩa
Bàng Đức (庞德, 170 - 219), tự là Lệnh Minh là viên võ tướng Tây Lương (phục vụ dưới trướng của Mã Đằng, Mã Siêu) và sau đó là tướng của phe Tào Ngụy cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi danh trong việc tham gia hai trận chiến lớn trong thời Tam quốc là trận Đồng Quan (211) và trận chiến tại Phàn Thành (219). Ông là người quận Nam An, huyện Hoan Đạo. ..hình ảnh
Hồ Chẩn - Tam quốc diễn nghĩa
Hồ Chẩn (chữ Hán: 胡軫) là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng phục vụ quyền thần Đổng Trác và Lý Thôi trong cuộc chiến quân phiệt.
Điêu Thuyền - Tam quốc diễn nghĩa
Điêu Thiền (tiếng Trung: 貂蟬; bính âm: diào chán), thường phiên âm là Điêu Thuyền, là một mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Nhân vật này được biết đến rộng rãi bắt nguồn từ tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa do La Quán Trung hư cấu dựa trên những truyền thuyết dân gian. Với sắc đẹp được ví như Bế nguyệt (閉月; khiến trăng phải thẹn mà nấp sau mây), ..xem thêm
Ngô Lan - Tam quốc diễn nghĩa
Ngô Lan (chữ Hán: 吳蘭; bính âm: Wu Lan; ???-217) là một tướng lĩnh nhà Thục trong thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông phục vụ cho nhà Thục khi Lưu Bị vào Tây Xuyên và xưng Hoàng Đế. Năm 217 ông được giao nhiệm vụ cùng với Trương Phi tiến đánh Tào Ngụy nhưng bị Tào Hồng đánh bại và bỏ chạy sau đó bị người tộc Đê giết chết.
Phan Phụng - Tam quốc diễn nghĩa
Phan Phụng (giản thể: 潘凤; phồn thể: 潘鳳; bính âm: Pan Feng) là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.
Tào Chương - Tam quốc diễn nghĩa
Tào Chương (chữ Hán: 曹彰; ?-223); tự là Tử Văn (子文), là hoàng tử và tướng nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Hình Đạo Vinh - Tam quốc diễn nghĩa
Hình Đạo Vinh (chữ Hán:邢道榮, bính âm: Xing Daorong) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Trong tiểu thuyết, Hình Đạo Vinh xuất hiện tại hồi thứ 52 của tiểu thuyết và được giới thiệu là bộ tướng của Lưu Hiền, con trai của Lưu Độ, thái thú Linh Lăng. Hình Đạo Vinh tham gia cuộc chiến của quận Linh Lăng chống lại sự xâm ..xem thêm
Đinh Phong - Tam quốc diễn nghĩa
Đinh Phong (tiếng Trung: 丁封; bính âm: Ding Feng; ? - ?), không rõ tên tự, là tướng lĩnh Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Sĩ Tôn Thụy - Tam quốc diễn nghĩa
Sĩ Tôn Thụy (士孫瑞, bính âm: Shìsūn Ruì, WG: Shih4 sun1 Jui4, 129-195) là một quan văn thời Đông Hán, giữ chức Bộc xạ. Người được xem là đồng mưu của Vương Doãn trong kế hoạch ám sát Đổng Trác. Xuất hiện trong hồi 9 của tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, Sĩ Tôn Thụy là người bày cho Vương Doãn đến vời Lã Bố thực hiện kế hoạch. Sau ông thay mặt Hán Hiến Đế viết chiếu thư sai Lã Bố ..xem thêm
Doãn Mặc - Tam quốc diễn nghĩa
Doãn Mặc (tiếng Trung: 尹默; bính âm: Yin Mo; ? - ?), tự Tư Tiềm (思潛), là quan viên nhà Quý Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Chúc Dung phu nhân - Tam quốc diễn nghĩa
Chúc Dung phu nhân (chữ Hán:祝融夫人, bính âm:Zhurong furen) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Trong tiểu thuyết này, Chúc Dung xuất hiện tại Hồi thứ 90 cho đến Hồi 91 và được giới thiệu là vợ của Mạnh Hoạch Man vương của Nam Man, Chúc Dung cũng là chị ruột của Đái Lai Động chúa, trưởng bộ phát phiên và là chúa động Đái Lai, ..xem thêm
Đóa Tư đại vương - Tam quốc diễn nghĩa
Đoá Tư đại vương (chữ Hán: 朵思大王, phiên âm: Duosi) là nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Trong tiểu thuyết này, Đoá Tư là đại vương, động chủ của động Thứu Long (chữ Hán: 禿龍洞, bính âm: Tulong) ở mé tây nam mơi Mạnh Hoạch đang đóng quân. Đoá Tư đại vương là người anh em thân thiết với Mạnh Ưu, em trai của Mạnh Hoạch và là ..xem thêm
Hạ Hầu Ân - Tam quốc diễn nghĩa
Hạ Hầu Ân là tướng cận vệ được đặc cách đeo thanh gươm Thanh Công bên mình (đới đao hộ vệ) của Tào Tháo. Hạ Hầu Ân là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung, trong tiểu thuyết này Trong trận Trường Bản, Hạ Hầu Ân bị Triệu Vân giết và cướp lấy thanh gươm báu này. Một số giả thuyết cho rằng nguyên mẫu của nhân vật này là một viên ..xem thêm Thảo luận trên FB
Ngô Ngạn - Tam quốc diễn nghĩa
Ngô Ngạn (chữ Hán: 吾彦, ? - ?), tên tự là Sĩ Tắc, người huyện Ngô, quận Ngô , là tướng lĩnh nhà Đông Ngô cuối thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Về sau ông quy hàng nhà Tây Tấn, làm thứ sử Giao Châu hơn 20 năm.
Lư Thực - Tam quốc diễn nghĩa
Lư Thực (chữ Hán: 卢植, ? – 193), tên tự là Tử Cán, người huyện Trác, quận Trác (thuộc U châu), là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà giáo dục, học giả Kinh học cuối đời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.
Phó Đồng - Tam quốc diễn nghĩa
Phó Dung (chữ Hán: 傅肜, ? – 222), không rõ tên tự, người Nghĩa Dương, tướng lĩnh nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Tam quốc diễn nghĩa chép là Phó Đồng (傅彤).
Gia Cát Lượng - Tam quốc diễn nghĩa
Gia Cát Lượng (chữ Hán: 諸葛亮; bính âm: Zhūgě Liàng; 181 – 234), biểu tự Khổng Minh (孔明), hiệu Ngọa Long tiên sinh (臥龍先生), là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Đóng góp lớn nhất của Gia Cát Lượng là giúp Lưu Bị gây dựng nên nhà Thục Hán, ..xem thêm
Lưu Ngu - Tam quốc diễn nghĩa
Lưu Ngu (chữ Hán: 劉虞; ?-193) là tông thất, tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến quân phiệt đầu thời Tam Quốc và cuối cùng thất bại.

3861 lượt xemLam Bảo Thạch · 12 tháng trước

1
2
3
4
5
6
7
>
>|


Tác phẩm văn học

Xạ điêu tam bộ khúc - Kim Dung


  1. GiHay
  2. Sách hay
  3. Tác phẩm văn học
  4. Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung