GiHay

TRIỆU VĂN VƯƠNG

Vua Việt Nam

Triệu Văn Đế (趙文帝) hay Triệu Văn Vương (趙文王), húy Triệu Mạt, có khi phiên âm là Triệu Muội (趙眜), còn gọi là Triệu Hồ (趙胡), là vị vua thứ hai nhà Triệu nước Nam Việt, cháu nội của Triệu Đà, lên ngôi năm 137 TCN.


Triệu Văn Vương
Triệu Văn Vương
Lăng mộ - Triệu Văn Vương
Bảo tàng Lăng mộ Triệu Văn Đế được xây dựng bên cạnh khu lăng mộ này. ..hình ảnh

3339 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Trần Thái Tông
Lê Trung Tông (Tiền Lê)
Trịnh Căn
Đinh Tiên Hoàng
Lê Túc Tông
Mạc Đăng Dung
Trần Thiếu Đế
Lê Trung Tông (Hậu Lê)
Nguyễn Phúc Thái
Lý Thái Tổ


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Triệu Văn Vương