GiHay

MAI THÚC HUY

Vua Việt Nam

Mai Thiếu Đế (chữ Hán: 梅少帝; 706 – 723) có nguyên danh là Bảo Sơn, tự hiệu là Thúc Huy, trị vì từ năm 722 – 723, là vị Hoàng đế thứ hai của chính quyền họ Mai trong lịch sử Việt Nam. Ông là con út của Mai Hắc Đế, quê ở Mai Phụ (Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Năm 722, nhà Đường phát động 10 vạn quân do Dương Tư Húc và Quang Sở Khách sang đàn áp, Mai Hắc Đế chống không nổi buộc phải lui quân vào rừng, sau đó ốm và qua đời. Quân sĩ tôn Mai Thúc Huy lên làm Hoàng đế tiếp tục chống trả các cuộc tấn công của quân nhà Đường. Tới năm 723, sau nhiều cuộc tiến công của quân nhà Đường, quân Thiếu Đế Mai Thúc Huy thua trận bị bắt và bị giết chết. Mai Thiếu Đế tử trận. Người kế nhiệm là anh sinh đôi của ông là Bạch Đầu Đế Mai Kỳ Sơn. Tuy nhiên, ông ít được nhắc đến trong sử sách.


3409 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Lê Chiêu Thống
Trần Thái Tông
Lê Trung Tông (Tiền Lê)
Đinh Tiên Hoàng
Trịnh Căn
Mạc Đăng Dung
Lê Túc Tông
Trần Thiếu Đế
Lê Trung Tông (Hậu Lê)
Nguyễn Phúc Thái


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Mai Thúc Huy