GiHay

NGÔ XƯƠNG NGẬP

Vua Việt Nam

Ngô Xương Ngập (chữ Hán: 吳昌岌; ? - 954) là một vị vua nhà Ngô, trị vì từ 951 đến 954 cùng với em trai là Ngô Xương Văn. Sử gọi chung đó là thời Hậu Ngô Vương.


3790 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Trần Minh Tông
Trịnh Tráng
Lê Thái Tông
Thành Thái
Lê Chiêu Tông
Phùng Hưng
Mai Thúc Huy
Triệu Vũ Vương
Lê Chiêu Thống
Đinh Phế Đế


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Ngô Xương Ngập