GiHay

ĐINH PHẾ ĐẾ

Vua Việt Nam
Theo dõi

Đinh Phế Đế (chữ Hán: 丁廢帝 974 – 1001), còn gọi là Đinh Đế Toàn, là vị hoàng đế thứ hai và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Đinh trong lịch sử Việt Nam. Vua trị vì được 8 tháng thì thái hậu Dương Vân Nga nhường ngôi cho Lê Hoàn lập ra nhà nhà Tiền Lê. Từ đó Đinh Toàn trở thành Vệ vương trong kinh thành Hoa Lư suốt 20 năm rồi hy sinh khi đi dẹp loạn ở tuổi 27.


Đinh Phế Đế
Đinh Phế Đế

3313 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Trịnh Căn
Đinh Tiên Hoàng
Lê Túc Tông
Trần Thiếu Đế
Mạc Đăng Dung
Lê Trung Tông (Hậu Lê)
Nguyễn Phúc Thái
Lý Thái Tổ
Mạc Kính Khoan
Mạc Kính Chỉ


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Đinh Phế Đế