GiHay

LÊ TRUNG TÔNG (TIỀN LÊ)

Vua Việt Nam

Tiền Lê Trung Tông (chữ Hán: 前黎中宗 983 – 1005) là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tiền Lê. Khi vua cha Lê Đại Hành mất, Thái tử Lê Long Việt vâng theo di chiếu nối ngôi nhưng bị anh em tranh chấp ngôi báu trong 8 tháng mới dẹp yên. Khi chính thức lên ngôi được 3 ngày thì bị em là Lê Long Đĩnh sai người đầu độc cướp ngôi vua.


3345 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Trịnh Căn
Đinh Tiên Hoàng
Mạc Đăng Dung
Lê Túc Tông
Trần Thiếu Đế
Lê Trung Tông (Hậu Lê)
Nguyễn Phúc Thái
Lý Thái Tổ
Hùng Vương thứ I
Mạc Kính Khoan


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Lê Trung Tông (Tiền Lê)