GiHay

LÊ TRUNG TÔNG (TIỀN LÊ)

Vua Việt Nam
Theo dõi

Tiền Lê Trung Tông (chữ Hán: 前黎中宗 983 – 1005) là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tiền Lê. Khi vua cha Lê Đại Hành mất, Thái tử Lê Long Việt vâng theo di chiếu nối ngôi nhưng bị anh em tranh chấp ngôi báu trong 8 tháng mới dẹp yên. Khi chính thức lên ngôi được 3 ngày thì bị em là Lê Long Đĩnh sai người đầu độc cướp ngôi vua.


3307 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Triệu Văn Vương
Đinh Phế Đế
Trịnh Căn
Đinh Tiên Hoàng
Trần Thiếu Đế
Lê Túc Tông
Mạc Đăng Dung
Lê Trung Tông (Hậu Lê)
Nguyễn Phúc Thái
Lý Thái Tổ


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Lê Trung Tông (Tiền Lê)