GiHay

TRẦN THIẾU ĐẾ

Vua Việt Nam
Theo dõi

Trần Thiếu Đế (chữ Hán: 陳少帝) (1396 - ?) là vị hoàng đế thứ 12 và là vị hoàng đế cuối cùng của Triều đại nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.
Lúc Thiếu Đế lên ngôi, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông đã băng hà, quyền thần Hồ Quý Ly, cũng là ông ngoại Thiếu Đế, càng nôn nóng muốn tước đoạt ngôi vị họ Trần. Năm 1400, Thiếu Đế bị buộc phải nhường ngôi, sự kiện như Hán Hiến Đế Lưu Hiệp nhường ngôi cho Tào Phi.
Thiếu Đế bị phế nhưng vì là cháu của Hồ Quý Ly nên không bị giết, chỉ bị giáng xuống làm Bảo Ninh Đại vương (保寧大王). Triều đại nhà Trần chính thức bị soán vị sau 175 năm trị vì Đại Việt.
Sau này nhà Minh đem quân sang tiêu diệt nhà Hồ thì số phận của ông không rõ.


3238 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Mạc Đăng Dung
Lê Trung Tông (Hậu Lê)
Nguyễn Phúc Thái
Lý Thái Tổ
Mạc Kính Khoan
Mạc Kính Chỉ
Trần Dụ Tông
Hùng Vương thứ I
Lý Thần Tông
Hiệp Hòa


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Trần Thiếu Đế