GiHay

TRỊNH TRÁNG

Vua Việt Nam
Theo dõi

Thanh Đô vương Trịnh Tráng (chữ Hán: 鄭梉, 6 tháng 8 năm 1577 – 28 tháng 5 năm 1657), thụy hiệu Văn Tổ Nghị vương (文祖誼王), là chúa Trịnh thứ 2 thời Lê Trung hưng chính thức xưng vương khi còn tại vị, nắm thực quyền cai trị miền Bắc nước Đại Việt từ năm 1623 đến 1657. Về chính trị, ông là người củng cố địa vị cai trị của chế độ "vua Lê chúa Trịnh"; về quân sự, thời kỳ ông cầm quyền là bước chuyển căn bản giữa hai cuộc xung đột Nam-Bắc triều và Trịnh-Nguyễn.


3597 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Lê Thái Tông
Thành Thái
Lê Chiêu Tông
Phùng Hưng
Lê Chiêu Thống
Mai Thúc Huy
Triệu Vũ Vương
Trần Thái Tông
Triệu Văn Vương
Lê Trung Tông (Tiền Lê)


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Trịnh Tráng