GiHay

TRỊNH CĂN

Vua Việt Nam

Định Nam vương Trịnh Căn (chữ Hán: 鄭根, 18 tháng 7 năm 1633 - 17 tháng 6 năm 1709), thụy hiệu Chiêu Tổ Khang Vương (昭祖康王), là vị chúa Trịnh thứ tư của Đại Việt thời Lê Trung hưng, cầm quyền từ tháng 8 năm 1682 đến tháng 5 năm 1709.
Sự nghiệp của Trịnh Căn chính là gạch nối cơ bản giữa thời Trịnh-Nguyễn phân tranh và thời thịnh trị của Đàng Ngoài. Ông là người chỉ huy có công chặn đứng thế bắc tiến của Chúa Nguyễn, giữ hoà bình cho Bắc Hà và đưa miền bắc Đại Việt vào thời kỳ phát triển phồn thịnh trở lại sau nhiều năm binh lửa.


3314 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Mạc Đăng Dung
Lê Túc Tông
Trần Thiếu Đế
Lê Trung Tông (Hậu Lê)
Nguyễn Phúc Thái
Lý Thái Tổ
Hùng Vương thứ I
Mạc Kính Khoan
Mạc Kính Chỉ
Trần Dụ Tông


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Trịnh Căn