GiHay

NGUYỄN PHÚC THÁI

Vua Việt Nam
Theo dõi

Nguyễn Phúc Thái (chữ Hán: 阮福溙, 1649-1691) hay Nguyễn Phúc Trăn, còn gọi là Nguyễn Anh Tông, là Chúa Nguyễn thứ năm của chính quyền Đàng Trong trong lịch sử Việt Nam (ở ngôi 1687-1691), nối ngôi Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần.


3209 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Lý Thái Tổ
Mạc Kính Khoan
Mạc Kính Chỉ
Trần Dụ Tông
Hùng Vương thứ I
Lý Thần Tông
Hiệp Hòa
Dương Tam Kha
Lê Cung Hoàng
Hàm Nghi


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Nguyễn Phúc Thái