GiHay

THÀNH THÁI

Vua Việt Nam
Theo dõi

Thành Thái (chữ Hán: 成泰 14 tháng 3 năm 1879 – 20 tháng 3 năm 1954), tên khai sinh là Nguyễn Phúc Bửu Lân (阮福寶嶙), là vị hoàng đế thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn, tại vị từ 1889 đến 1907.
Do chống Pháp nên ông, cùng với các vua Hàm Nghi và Duy Tân, là 3 vị vua yêu nước trong lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc bị đi đày tại ngoại quốc (bao gồm vua Hàm Nghi, ông và vua Duy Tân). Ông không có miếu hiệu.


Thành Thái
Thành Thái
Cai trị - Thành Thái
Vua Thành Thái còn bí mật lập các đội nữ binh để che mắt Pháp. Một số tài liệu ghi rằng vua đã chiêu nạp được 4 đội, mỗi đội 50 người, đội trước huấn luyện xong thì trở về gia đình và nạp đội mới, khi có thời cơ sẽ cùng nổi dậy chống Pháp. Nhưng sự việc cuối cùng bị lộ khi Thượng thư bộ Lại và Cơ mật viện báo cho Khâm sứ Pháp Levécque. ..hình ảnh
Lưu đày - Thành Thái
Ông mất ngày 20 tháng 3 năm 1954 tại Sài Gòn và được an táng tại khuôn viên thành An Lăng (lăng Dục Đức) tại xã An Cựu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, thọ 75 tuổi. ..hình ảnh

3468 lượt xemSchool · 2 năm trước(sửa)

Vua Việt Nam

Lê Chiêu Tông
Phùng Hưng
Lê Chiêu Thống
Mai Thúc Huy
Triệu Vũ Vương
Trần Thái Tông
Lê Trung Tông (Tiền Lê)
Triệu Văn Vương
Đinh Phế Đế
Trịnh Căn


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Thành Thái