GiHay

QUANG TỰ

Triều đại nhà Thanh

Thanh Đức Tông (chữ Hán: 清德宗; 14 tháng 8 năm 1871 – 14 tháng 11 năm 1908), Hãn hiệu Ba Đạt Cổ Đặc Thác Nhĩ Hãn (巴達古爾特托爾汗), Tây Tạng tôn vị Văn Thù Hoàng đế (文殊皇帝) là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 1875 đến năm 1908 chỉ với một niên hiệu là Quang Tự nên thường được gọi là Quang Tự Đế (光緒帝).
Mặc dù thời kỳ cai trị của ông và người tiền nhiệm Đồng Trị Đế đánh dấu sự suy vong của Đại Thanh, nhưng những cải cách trong thời kỳ ấy khiến cho nền kinh tế Trung Quốc được phục hồi và được mở rộng sang thị trường quốc tế nên sử sách gọi là Đồng Quang trung hưng (同光中興). Mặc dù sự trung hưng này không phục hồi vị thế nhà Thanh, nhưng khiến cho triều đại tiếp tục cai trị Trung Quốc thêm 60 năm.


Quang Tự
Quang Tự

3168 lượt xemSchool · 2 năm trước

Triều đại nhà Thanh

Tô Khắc Tát Cáp
Hàm Phong
Khang Hi
Sách Ni
Đạo Quang
Đồng Trị
Từ An Thái Hậu
Từ Hi Thái hậu
Đa Nhĩ Cổn


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Triều đại nhà Thanh
  5. Quang Tự