GiHay

ĐỒNG TRỊ

Triều đại nhà Thanh
Theo dõi

Thanh Mục Tông (chữ Hán: 清穆宗; 27 tháng 4 năm 1856 -12 tháng 1 năm 1875), Hãn hiệu: Bố Luân Trát Tát Khắc Hãn (布伦札萨克汗), Tây Tạng tôn vị Văn Thù Hoàng đế (文殊皇帝), là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 1861 đến năm 1875, khoảng 14 năm. Trong thời gian trị vì, ông có hai niên hiệu là Kỳ Tường Đế (祺祥帝) (tháng 8 - tháng 12 năm 1861) và Đồng Trị Đế (同治帝) (1862 - 1875).


Đồng Trị
Đồng Trị

2437 lượt xemSchool · 2 năm trước

Triều đại nhà Thanh

Từ An Thái Hậu
Từ Hi Thái hậu
Đa Nhĩ Cổn


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Triều đại nhà Thanh
  5. Đồng Trị