GiHay

PHỔ NGHI

Triều đại nhà Thanh

Ái Tân Giác La Phổ Nghi (phồn thể: 愛新覺羅溥儀; bính âm: Ài Xīn Jué Luó Pǔ Yí; 7 tháng 2, năm 1906 – 17 tháng 10, năm 1967) hay Aisin Gioro Puyi , Hãn hiệu: Cáp Ngõa Đồ Du Tư Hãn (chữ Hán: 哈瓦图猷斯汗 - tiếng Mãn: Хэвт ёс хаан), Tây Tạng tôn vị Văn Thù Hoàng đế (文殊皇帝), là vị Hoàng đế thứ 12 và là quân chủ cuối cùng của triều đại Mãn Thanh nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc nói chung.
Ông lên ngôi lúc 2 tuổi, thoái vị năm 1912 khi Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và được Phát xít Nhật đưa lên làm Hoàng đế bù nhìn của Đại Mãn Châu Đế quốc ở Đông Bắc Trung Quốc năm 1934. Năm 1945, ông bị Hồng quân Liên Xô bắt và quản thúc, sau đó có góp mặt trong phiên tòa xét xử các tội phạm chiến tranh của Nhật. Từ năm 1949 đến 1959, ông được trả về nước và bị Quốc vụ viện Trung Quốc quản thúc, giam giữ vì tội danh bắt tay với quân xâm lược Nhật. Tháng 12 năm 1959, ông được thả và sống ở Bắc Kinh như một thường dân cho đến khi qua đời. Cuộc đời của ông có nhiều nét giống với vua Bảo Đại của Việt Nam. Cả hai đều mất ngôi vua do Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, sau đó vài năm thì cả hai lại được đưa lên ngôi vị "Quốc trưởng" bởi thế lực xâm chiếm đến từ nước ngoài (Phổ Nghi là quân Nhật, Bảo Đại là quân Pháp), và cuối cùng thì cả hai đều mất ngôi một lần nữa và sống như một thường dân cho đến khi qua đời.
Ông có một niên hiệu chính thức khi là Hoàng đế Đại Thanh, gọi là Tuyên Thống, do đó hay được gọi là Tuyên Thống Hoàng đế (宣統皇帝). Và dù sau này ông có thêm hai niên hiệu khác trong thời kỳ Mãn Châu quốc là Đại Đồng cùng Khang Đức, thì ông vẫn được biết đến như Tuyên Thống Đế hơn cả. Do viết chiếu thư nhường vị, ông cũng được biết đến với vị hiệu là Tốn Hoàng đế (遜皇帝) hay Mạt đại Hoàng đế (末代皇帝).


Phổ Nghi
Phổ Nghi
Tiểu sử - Phổ Nghi
Năm 1995, bà quả phụ Lý Thục Hiền đã di chuyển tro của ông đến một nghĩa địa cách Bắc Kinh 120 km về phía Tây Nam. ..hình ảnh
Gia đình - Phổ Nghi
Được "Tuyên Quốc công" kiến nghị thụy hiệu là Đôn Túc Phúc Quý phi (敦肅福貴妃), không chính thức. ..hình ảnh

3704 lượt xemSchool · 2 năm trước(sửa)

Triều đại nhà Thanh

Gia Khánh
Át Tất Long
Ngao Bái
Thuận Trị
Ung Chính
Quang Tự
Tô Khắc Tát Cáp
Hàm Phong
Khang Hi
Sách Ni


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Triều đại nhà Thanh
  5. Phổ Nghi