GiHay

CHÈO CHẸO NHỎ

Các loài chim

// CHÈO CHẸO NHỎ Hierococcyx fugax nisicolor Blyth Cuculus nisicolor Blyth, 1843 //Họ: Cu cu Cuculidae

Bộ: Cu cu Cuculiformes

Chim trưởng thành: Toàn bộ mặt lưng xám chì thẫm. Đuôi có mút hung và một dải đen rộng, tiếp theo là một dải hẹp nâu hung nhạt hay xám nhạt và một dải hẹp đen. Lông cánh sơ cấp nâu thẫm, có vằn trắng ở phiến lông trong. Trước mắt xám nhạt, hai bên đầu và cằm xám thẫm. Họng và trước cổ trắng, hơi có vạch xám tro. Phần còn lại của mặt bụng trắng ít nhiều phớt hung. Dưới đuôi trắng. Chim non: Mặt lưng nâu, các lông có vằn và viền hung. Mặt bụng trắng có vằn và vạch đen nhạt, ngực ít nhiều phớt hung. Mắt đỏ cam, mí mắt vàng. Mỏ đen xám, gốc mỏ và gần như toàn mỏ dưới lục nhạt, mép mỏ vàng. Chân vàng. Kích thước: Cánh: 178 - 200; đuôi: 141 - 144; giò: 23 - 24; mỏ: 20mm.

Phân bố:

Chèo chẹo nhỏ phân bố ở Nêpan, Axam, Miến Điện, Bengan, Mã Lai và Alacca. Việt Nam, loài này có ở các rừng ẩm, rừng thông ở Kontum và Côn Lôn nhưng hiếm.  

Tài liệu dẫn:

Chim Việt Nam hình thái và phân loại - Võ Qúi - tập 1 trang 466.


 Chèo chẹo nhỏ
Chèo chẹo nhỏ

3957 lượt xemChim Cảnh · 3 năm trước

Các loài chim

Vẹt má vàng
Cò lửa
Sả đầu nâu
Cú mèo khoang cổ lớn
Nhàn chân đen
Mòng bể vega
Chèo chẹo lớn
Te vặt
Đầu rìu
Cu cu đen


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài chim
  5. Chèo chẹo nhỏ