GiHay

CÁ CHIM CÁNH CỤT

Cá cảnh

Tên khoa học: Thayeria boehlkei (Weitzman, 1957)

Chi tiết phân loại:

Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)
Họ: Characidae (họ cá hồng nhung)
Tên tiếng Anh khác: Penguin fish; Hockey stick
Nguồn gốc: Cá nhập nội sau năm 2000
Tên Tiếng Anh: Blackline penguinfish
Tên Tiếng Việt: Chim cánh cụt
Nguồn cá : Ngoại nhập


Cá Chim Cánh Cụt
Cá Chim Cánh Cụt

3881 lượt xemAquarium · 2 năm trước

Cá cảnh

Cá Khủng Long Vàng
Cá Trà Sóc
Cá Cánh Bướm Châu Phi
Cá Hồng Đăng
Cá Bống Rồng
Cá Thòi Lòi
Cá Mắt Ngọc
Cá Tên Lửa Cầu Vồng
Cá Hoàng Kim Hỏa Diệm
Cá Hề Bông


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Cá Chim Cánh Cụt