GiHay

CHOI CHOI LƯNG ĐEN

Các loài chim

// CHOI CHOI LƯNG ĐEN Charadrius peronii Schlegel, 1865 //Họ: Choi choi Charadriidae

Bộ: Rẽ Charadriiformes

Chim trưởng thành: Tương tự như Charadrius alexandrinus, nhưng ở bộ lông mùa hè, tiếp theo dải trắng phía sau cổ có dải đen rộng nối với vệt đen ở phần trên lưng. Về mùa đông, vệt đen này chuyển thành nâu. Mắt nâu thẫm. Mỏ đen có gốc mỏ vàng cam. Da mắt vàng cam. Chân xám. Kích thước: Cánh: 92 - 101; đuôi: 39 - 41; giò: 28 - 30; mỏ: 14 - 15 mm.

Phân bố:

Loài này phân bố ở Mã Lai, Java, Philipin, Bocnêô, và Nam Đông Dương. Việt Nam: loài này có ở Phú Quốc.  

Tài liệu dẫn:

Chim Việt Nam hình thái và phân loại - Võ Qúi - tập 1 trang 29.


 Choi choi lưng đen
Choi choi lưng đen

4300 lượt xemChim Cảnh · 3 năm trước

Các loài chim

Chèo bẻo xám
Diều mào
Cò lửa lùn
Diều đầu nâu (Đại Bàng Ưng)
Gà so
Rẽ trán trắng
Chèo chẹo nhỏ
Vẹt má vàng
Cò lửa
Sả đầu nâu


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài chim
  5. Choi choi lưng đen