GiHay

DANH THẮNG - TỊ THỬ SƠN TRANG

Tị Thử Sơn Trang

Tháp xá lợi chùa Vĩnh Hữu.


Danh thắng - Tị Thử Sơn Trang
Danh thắng - Tị Thử Sơn Trang

2963 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

  1. GiHay
  2. Văn hóa & nghệ thuật
  3. Di sản thế giới UNESCO
  4. Tị Thử Sơn Trang
  5. Danh thắng - Tị Thử Sơn Trang