GiHay

NHÀN CHÂN ĐEN

Các loài chim

// NHÀN CHÂN ĐEN Gelochelidon nilotica (Gmelin) Sterna nilotica Gmelin, 1788 //Họ: Mòng biển Laridae

Bộ: Mòng biển Lariformes

Chim trưởng thành: Bộ lông mùa hè. Từ trán đến sau gáy và mào đen nhung. Mặt lưng xám tro nhạt. Lông cánh sơ cấp thứ nhất xám nâu với một vệt trắng dài ở phiến trong; các lông cánh sơ cấp khác màu xám nhưng phiến trong thiên về nâu và các vệt trắng thì nhỏ dần. Phần còn lại của bộ lông màu trắng. Bộ lông mùa đông. Màu đen ở đầu biến mất hay chỉ còn lại một số vạch nhỏ ở trên đầu và vệt nhỏ xung quanh mắt. Mắt nâu. Mỏ và chân đen phớt đỏ. Về mùa đông, chân đen hoàn toàn. Kích thước: Cánh: 28 - 73; đuôi: 121 - 18; giò: 33 - 37; mỏ: 35 - 41 mm.

Phân bố:

Loài nhàn này phân bố ở châu Âu, Bắc châu Phi, châu Á đến Mã Lai, đảo Xông và châu Úc. Việt Nam chỉ mới gặp loài này ở Bà Rịa.  

Tài liệu dẫn:

Chim Việt Nam hình thái và phân loại - Võ Qúi - tập 1 trang 399.


 Nhàn chân đen
Nhàn chân đen

3879 lượt xemChim Cảnh · 3 năm trước

Các loài chim

Mòng bể vega
Chèo chẹo lớn
Te vặt
Đầu rìu
Cu cu đen
Vịt mốc
Diều hoa miến điện
Cò bợ
Diều mướp
Đuôi cụt bụng đỏ


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài chim
  5. Nhàn chân đen