GiHay

THIỀN

Trường đồi Spring hill

Buổi trưa thầy Phong từ đồi xuống tập cho các thầy cô đồi ở Ecopark cách đưa tính thiền vào giờ học, vào ăn, vào uống, vào thở, vào đi đứng, vào nói, vào nhìn, ... Tính thiền sẽ thấm vào mọi hoạt động và suy nghĩ ở thầy cô và học sinh trong hệ thống trường đồi ở đồi, ở Ecopark, và từ hè tới ở Nam Từ Liêm.


Thiền
Thiền

3664 lượt xemSchool · 2 năm trước

Trường đồi Spring hill

Thông tin và cách quản lý của trường đồi
Học trong hạnh phúc
Thư viện của trường đồi tại Ecopark
Small Is Beautiful
Mô hình Homeschool có thích hợp ở Việt Nam hay không?
Địa chỉ trường đồi Spring Hill
Trường đồi Spring Hill làm nông nghiệp trong đại dịch Covid-19
Học sinh trường đồi, bán khẩu trang, làm mứt, nước atiso ủng hộ miền trung
Chuột bạch trong xưởng thực phẩm
Cuddle Bear


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Thiền