GiHay

ĐẶC SẢN "LEO"

Trường đồi Spring hill

Tháng 1 lần tối thiểu học sinh đồi ở Ecopark hay ở Nam Từ Liêm sẽ lên đồi 1 ngày để học các môn tựa tựa như môn leo cây giống như các bạn ở đồi. Leo là 1 môn đặc sản của trường đồi.


Đặc sản "leo"
Đặc sản "leo"

3758 lượt xemSchool · 2 năm trước

Trường đồi Spring hill

Thiền
Thông tin và cách quản lý của trường đồi
Học trong hạnh phúc
Thư viện của trường đồi tại Ecopark
Small Is Beautiful
Mô hình Homeschool có thích hợp ở Việt Nam hay không?
Địa chỉ trường đồi Spring Hill
Trường đồi Spring Hill làm nông nghiệp trong đại dịch Covid-19
Học sinh trường đồi, bán khẩu trang, làm mứt, nước atiso ủng hộ miền trung
Chuột bạch trong xưởng thực phẩm


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Đặc sản "leo"