GiHay

RẮN KHIẾM VẠCH ĂN GÌ

Rắn khiếm vạch
Theo dõi

Rắn khiếm vạch là những động vật bò sát ăn trứng, sinh sống chủ yếu nhờ việc lùng sục trứng chim và bò sát. Ngoài trứng ra, chúng cũng ăn cả thằn lằn, ếch nhái và các loài động vật gặm nhấm nhỏ.


2883 lượt xemThế giới bò sát · 11 tháng trước

Rắn khiếm vạch

Điều cần biết khi chọn pet là rắn
Rắn kiếm cát
Cách setup hộp nuôi rắn kiếm vạch
Giá rắn kiếm vạch trên thị trường
Hội nuôi rắn kiếm vạch
Địa điểm bán rắn cảnh tại TP HCM
Địa chỉ bán rắn cảnh tại Hà Nội
Những hiểu biết về loài rắn
Kinh nghiệm nuôi rắn cảnh
Rắn độc có bao giợ bị chết bởi chính nọc độc của nó?


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Rắn khiếm vạch
  6. Rắn khiếm vạch ăn gì